Αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 25 Μαρτίου 2020 | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 25 Μαρτίου 2020

Αγαπητές Διδάσκουσες / Αγαπητοί Διδάσκοντες,
Αγαπητές Φοιτήτριες  / Αγαπητοί Φοιτητές του ΠΜΣ ΟΔΙΜ και ΠΜΣ ΜΕΔΜΟΔΕ,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας αναστέλλεται η εκπαιδευτικής λειτουργία των Πανεπιστημίων με φυσική παρουσία από αύριο το πρωί Τετάρτη 11 Μαρτίου και για δύο βδομάδες μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2020.

Αναστέλλονται επίσης η λειτουργία όλων των κοινόχρηστων αιθουσών και λοιπών χώρων συνάθροισης και κοινής λειτουργίας όπως Βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, εργαστήρια πληροφορικής, φοιτητικά εστιατόρια και κυλικεία, γυμναστήρια και λοιποί σχετικοί χώροι.

Παρακαλούνται όλες και όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες να αξιοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας με τις Γραμματείες τους και λοιπές υπηρεσίες για ότι χρειάζονται και θα λαμβάνουν απάντηση επίσης ηλεκτρονικά το ταχύτερο δυνατόν.

Τις επόμενες ημέρες, έπειτα από την δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), θα λάβετε αναλυτικότερη πληροφόρηση για την λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του ΠΜΣ ΟΔΙΜ και ΠΜΣ ΜΕΔΜΟΔΕ καθώς και των εξ αποστάσεων μαθημάτων.

Γραμματεία ΠΜΣ ΟΔΙΜ και ΠΜΣ ΜΕΔΜΟΔΕ