Ανακοίνωση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης,με τον Πίνακα Α Επιλεγέντων/εισών (με σειρά επιτυχίας) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Ανακοίνωση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης,με τον Πίνακα Α Επιλεγέντων/εισών (με σειρά επιτυχίας) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Αρχεία: