Διαδικασίας απαλλαγής διδάκτρων ακαδ. έτους 2020 - 2021 | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Διαδικασίας απαλλαγής διδάκτρων ακαδ. έτους 2020 - 2021

Προσκαλούνται οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Οικονομικής και Διοίκησης για Μηχανικούς», εισαγωγής 2020, που επιθυμούν  απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 10.11.2020 έως 27.11.2020

Η αίτηση και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5 της  υπ΄ αριθμ. 131757/Ζ1/02.08.2018 Υ.Α., υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες ηλεκτρονικά σε ειδικά διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα στη διεύθυνση:

 

https://nautilus.aegean.gr/didaktra , εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

 

Από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.