Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ΠΜΣ-ΟΔΙΜ έτους εισαγωγής 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/17 | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης ΠΜΣ-ΟΔΙΜ έτους εισαγωγής 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/17