Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Νικολαΐδου με θέμα "Κοστολόγηση διαδικασιών αποθηκευτικού χώρου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics με τη χρήση της μεθόδου Activity-Based Costing (ABC)." | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Νικολαΐδου με θέμα "Κοστολόγηση διαδικασιών αποθηκευτικού χώρου σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics με τη χρήση της μεθόδου Activity-Based Costing (ABC)."