Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Σολδάτου με θέμα "Η εισαγωγή των μεθόδων του New Public Management στην Ελληνική δημόσια διοίκηση: Ποιότητα και Απόδοση." | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Σολδάτου με θέμα "Η εισαγωγή των μεθόδων του New Public Management στην Ελληνική δημόσια διοίκηση: Ποιότητα και Απόδοση."