Ανακοινώσεις | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Ανακοινώσεις

Αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 25 Μαρτίου 2020

Αγαπητές Διδάσκουσες / Αγαπητοί Διδάσκοντες,
Αγαπητές Φοιτήτριες  / Αγαπητοί Φοιτητές του ΠΜΣ ΟΔΙΜ και ΠΜΣ ΜΕΔΜΟΔΕ,

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας αναστέλλεται η εκπαιδευτικής λειτουργία των Πανεπιστημίων με φυσική παρουσία από αύριο το πρωί Τετάρτη 11 Μαρτίου και για δύο βδομάδες μέχρι και τις 25 Μαρτίου 2020.

Σελίδες