Ανακοινώσεις | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Ανακοινώσεις

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών Ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 (ΦΕΚ ίδρυσης 1049/25.07.05, τ. Β’) και επανιδρύει (ΦΕΚ επανίδρυσης 3246/08.08.2018, τ. Β’) από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (Ο.ΔΙ.Μ.) το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς με τις κατευθύνσεις:

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ: 2η Τελετή καθομολόγησης και απονομής διπλωμάτων ακαδ. έτους 2018-19

Η τελετή καθομολόγησης των φοιτητών/τριών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και ώρα 13:30 στο Αμφιθέατρο «Γιάννης Καράλης» της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου. Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί-ές φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος, να καταθέσουν το διάστημα από Τρίτη 16 Απριλίου έως και την Τρίτη 30 Απριλίου 2019 τα παρακάτω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ:

Σελίδες