Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Παυλίδου με θέμα "Προγραμματισμός δραστηριοτήτων κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου και μελέτη με τη μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής." | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Παυλίδου με θέμα "Προγραμματισμός δραστηριοτήτων κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου και μελέτη με τη μέθοδο ανάλυσης κύκλου ζωής."