Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Αποστόλου με θέμα "Ηγεσία & Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εποχή της Κρίσης, Μελέτη Περίπτωσης στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών." | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Αποστόλου με θέμα "Ηγεσία & Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εποχή της Κρίσης, Μελέτη Περίπτωσης στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών."