Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Μπασνά με θέμα "Μελέτη κατασκευής, διοίκησης έργου και τεχνοοικονομική αξιολόγηση κλειστού κολυμβητηρίου στην Δασκαλόπετρα της νήσου Χίου." | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Μπασνά με θέμα "Μελέτη κατασκευής, διοίκησης έργου και τεχνοοικονομική αξιολόγηση κλειστού κολυμβητηρίου στην Δασκαλόπετρα της νήσου Χίου."