Προσωρινή διακοπή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου των Πανεπιστημιακών Μονάδων Σάμου και Χίου του Ιδρύματος για λόγους ασφάλειας, λόγω ισχυρής σεισμικής δόνησης | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Προσωρινή διακοπή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου των Πανεπιστημιακών Μονάδων Σάμου και Χίου του Ιδρύματος για λόγους ασφάλειας, λόγω ισχυρής σεισμικής δόνησης

Εξαιτίας της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε την Παρασκευή 30.10.2020 στον θαλάσσιο χώρο βόρεια της Σάμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23213/31.10.2020 απόφαση  της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνεται η προσωρινή διακοπή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου των Πανεπιστημιακών Μονάδων του Ιδρύματος, Σάμου και Χίου, για λόγους ασφάλειας, από τη Δευτέρα 02/11/2020 και έως ότου ελεγχθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ανωτέρω Μονάδων αρμοδίως, από κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση αφορά στο σύνολο των μαθημάτων ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιούνται εξ' αποστάσεως καθώς και των παρουσιάσεων των διπλωματικών εργασιών.