Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Σιασιαρίδου με θέμα "Η μεταρρύθμιση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση." | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Σιασιαρίδου με θέμα "Η μεταρρύθμιση της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση."