Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Αλβανού με θέμα "Η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών και ποιοτικών στοιχείων των ελληνικών νοσοκομείων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά το πέρας αυτής: Η περίπτωση των νοσοκομείων Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Αλβανού με θέμα "Η διαχρονική εξέλιξη των δαπανών και ποιοτικών στοιχείων των ελληνικών νοσοκομείων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά το πέρας αυτής: Η περίπτωση των νοσοκομείων Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου