Υποτροφίες | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Υποτροφίες

Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ανακηρύσσονται ως υπότροφοι φοιτητές/τριες που διεκρίθησαν. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τον µέσο όρο βαθμών στα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους, την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων έως τις 15 Οκτωβρίου και υπό την προϋπόθεση να µην έχουν αποτύχει ποτέ σε μάθημα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών.

Η χορήγηση των υποτροφιών του ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. και το ύψος αυτών καθορίζεται μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, υπό την προϋπόθεση επάρκειας των πόρων και με βάση τον προϋπολογισμό του ακαδ. έτους που δίνονται οι υποτροφίες (δηλ. του επόμενου ακαδ. έτους από το έτος εισαγωγής).

Με απόφαση της Συνέλευσης, και υπό την προϋπόθεση επάρκειας πόρων, το ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ.  χορηγεί ως υποτροφία στον αριστεύσαντα και πρωτεύσαντα φοιτητή του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τ.Μ.Ο.Δ. την δωρεάν φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς».