Αναστασία Κωνσταντέλου

Ιδιότητα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και ΔΙοίκησης
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Η Αναστασία Κωνσταντέλου είναι Αναπλ. Καθηγήτρια στη Διοίκηση Καινοτομίας στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι απόφοιτος της Βαρβακείου Προτύπου Σχολής (1986) και πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1990). Έχει μεταπτυχιακό τίτλο (Master of Science) στη Διαχείριση της Καινοτομίας και Τεχνολογίας από το Science Policy Research Unit Πανεπιστήμιο Sussex, UK (1992) και είναι κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος (1998) από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Εργάσθηκε ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Sussex και υπήρξε σύμβουλος στον ΟΟΣΑ σε θέματα τηλεπικοινωνιακής οικονομίας και πολιτικής,. Στην Ελλάδα έχει εργασθεί ως σύμβουλος/ερευνήτρια σε μελέτες στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και ως εκλεγμένη Ερευνήτρια Δ' στο Επιστημονικό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Συνεργάζεται επίσης με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ σε έργα που αφορούν την ανάπτυξη Τεχνολογικής και Βιομηχανικής Πολιτικής και την Κοινωνία της Πληροφορίας.