Γεώργιος Μαρής | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Γεώργιος Μαρής

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

O Γιώργος Μαρής είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Πανεπιστήμιο Αιγαίου). Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει υπάρξει ειδικός επιστημονικός συνεργάτης (407) στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Είναι επίσης επιστημονικός συνεργάτης στην Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις στην Πάφο με κύριο αντικείμενο της Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και την Οικονομική Διακυβέρνηση. Διδάσκει επίσης στα ΠΜΣ «Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές» και «Μεσογειακές Σπουδές» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου). Τέλος, ήταν Πανεπιστημιακός Υπότροφος στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Ολοκλήρωσε με άριστα το διδακτορικό του στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο την Πολιτική Οικονομία της Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και την ΟΝΕ. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει με έπαινο το ΠΜΣ «Ευρωπαϊκές Σπουδές», στο King’s College του Λονδίνου, και με άριστα το ΠΜΣ «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο», στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με εξειδίκευση στα Δημόσια Οικονομικά. Έχει υπάρξει ερευνητής στην Ευρωπαϊκή και Εξωτερική Πολιτική στο Jean Monnet European Center of Excellence του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι συγγραφέας (από κοινού με τους καθηγητές Παντελή Σκλιά και Σπύρο Ρουκανά) του βιβλίου «Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων», το οποίο εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Παπαζήση, το 2012. Οι τελευταίες ερευνητικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί από το εκδοτικό οίκο Taylor and Francis όπως για παράδειγμα το “France, Germany and the New Framework for EMU Governance” (2015) Journal of Contemporary European Studies, (με τον Παντελή Σκλιά), και το “The Political Dimension of the Greek Financial Crisis” (2013) Perspectives on European Politics and Society, τομ. 14, ν. 1, σελ. 144-164. (με τον Παντελή Σκλιά), τον εκδοτικό οίκο Routledge “The Role of the European Parliament in Managing the International Economic Crisis” (2015) S. Stavridis and Irrera, D. (eds), The European Parliament and its International Relations, Routledge Advances in European Politics, New York, Routledge.  (με την Παναγιώτα Μανώλη), τον εκδοτικό Hart Publishing “Intergovernmentalism and the New Framework of EMU Governance" (2015) F. Fabbrini, E. Hirsch Ballin & H. Somsen (eds.), What Form of Government for the EU and the Eurozone? (Oxford, Hart Publishing). (με τον Παντελή Σκλιά) και τις εκδόσεις Λιβάνη “Τα Κριτήρια Σύγκλισης στην ΟΝΕ και η Εικόνα της Ελλάδας: Οι Δεκαετίες του 1980- 1990” (2014) στο Π. Σκλιάς, και Σ. Ρουκανάς, (επιμ), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης. Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα. (με τον Παντελή Σκλιά) “Η Ένταξη στο Μνημόνιο: Αναγκαστική Επιλογή” (2014) στο Π. Σκλιάς, και Σ. Ρουκανάς, (επιμ), Η Ελληνική Πολιτική Οικονομία 2000-2010: Από την ΟΝΕ στο Μηχανισμό Στήριξης. Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα. (με τον Παντελή Σκλιά). Τέλος, είναι εξωτερικός σύμβουλος στην Task Force for Greece (TFGR) στην European Commission, για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις Ελληνικές αρχές για την υποστήριξη και πραγματοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για μια αποτελεσματική πολιτική για τις ΜμΕ στην Ελλάδα και μέλος της Team Europe για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα  εκτείνονται στα γνωστικά αντικείμενα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας, της Οικονομικής Διακυβέρνησης, της Πολιτικής Οικονομίας, της Πολιτικής Επιστήμης και της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.