Αγάπιος Πλατής | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Αγάπιος Πλατής

Ιδιότητα: 
Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Δρ. Αγάπιος N. Πλατής είναι Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το 2015, ενώ από το 2005 υπηρέτησε ως Επίκουρος καθηγητής και στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής (2010) του Τμήματος. Προηγουμένως, κατείχε την θέση του λέκτορα στο τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής, μεταπτυχιακές σπουδές σε Έλεγχο Συστημάτων και διδακτορικό σε Αξιοπιστία Συστημάτων, όλα από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Compiègne (UTC). Έχει επίσης εργασθεί για την Framatome, IBM France και EDF (Electricité de France). Τέλος, το Γαλλικό Κράτος του απένειμε την τιμητική διάκριση του Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα το 2006. Tο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 80 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις περιοχές της μοντελοποίησης της αξιοπιστίας συστημάτων (System Dependability) με εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής, ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορών, ναυτιλιακών συστημάτων, πληροφορικών και επικοινωνιακών συστημάτων. Ο όρος «dependability», που μεταφράζεται στα Ελληνικά «αξιοπιστία» περιέχει τις συνιστώσες της αξιοπιστίας, διαθεσιμότητας, επισκευασιμότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας (Reliability, Availability, Maintainability, Safety-Security, Performability). Ενδιαφέρομαι επίσης στις θεματικές περιοχές της στοχαστικής μοντελοποίησης και της βελτιστοποίησης διαθεσιμότητας πόρων με εφαρμογές σε θέματα σχεδιασμού, διοίκησης και οικονομικού προγραμματισμού τεχνολογικών συστημάτων.