Νικόλαος Αμπαζής | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Νικόλαος Αμπαζής

Ιδιότητα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο κ. Νικόλαος Αμπαζής είναι Διπλωματούχος Μηχανικός του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Imperial College London, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου (MSc with Distinction) σε Επεξεργασία Πληροφοριών και Νευρωνικά Δίκτυα από το Τμήμα Μαθηματικών του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (με βαθμό Άριστα) από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος ο κ. Αμπαζής υπήρξε υπότροφος στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Τον Σεπτέμβριο του 2005 ανέλαβε διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα ως Επίκουρος Καθηγητής (επί θητεία) στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο “Πληροφορική” και τον Ιούνιο του 2009 μονιμοποιήθηκε στην θέση του. Τον Σεπτέμβριο του 2014 ο κ. Αμπαζής εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο Τμήμα. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του κ. Αμπαζή περιλαμβάνονται η θεωρητική μελέτη αλγορίθμων υπολογιστικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης και η εφαρμογή τους στην εξόρυξη δεδομένων, σε συστήματα υποδείξεων, ανάκλησης πληροφορίας, συστημάτα παραγωγής, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και διαγνωστικής