Αικατερίνη Κοκκίνου | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Αικατερίνη Κοκκίνου

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Η Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης (Δια-τομεακη και Δια-κρατική Τεχνική και Οικονομική Αποτελεσματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση), διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου (Οικονομική Ανάπτυξη και Καινοτομικές Δραστηριότητες: Μια δια-περιφερειακή προσέγγιση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Χρηματο-Οικονομική και την Ανάλυση Επιχειρήσεων (M.Sc. in Business Analysis and Finance) από το Πανεπιστήμιο του Leicester, και κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Κατά την διάρκεια της καριέρας της, η Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου έχει εκτεταμένα ασχοληθεί με τα αντικείμενα της οικονομικής ανάπτυξης, της τεχνικής και οικονομικής αποτελεσματικότητας, της ανάλυσης των στοχαστικών ορίων, της επιχειρηματικότητας, των καινοτομικών δραστηριοτήτων, της ανταγωνιστικότητας, και της Ευρωπαϊκής σύγκλισης και συνοχής.  Επιπρόσθετα, έχει συνεργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα και έχει παρουσιάσει το ερευνητικό της έργο σε διεθνή συνέδρια. Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως European Research Studies Journal, Management & Marketing, The Journal of World Economic Review, Cyprus Journal of Sciences, European Spatial Research And Policy, and International Journal of Economic Research, καθώς και σε βιβλία και συλλογικούς τόμους διεθνών εκδοτικών οίκων, όπως Springer, Edward-Elgar, SA IGI Global, and Women’s Press publications, όπως και στον Ο.Η.Ε., UNTC Occasional Papers Series.