Μανώλης Χριστοφάκης | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Μανώλης Χριστοφάκης

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Μανώλης Χριστοφάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής (Οικονομικής) Ανάπτυξης και Πολιτικής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ενώ από το 2004 έως το 2015 ήταν μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει επίσης πολυετή διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε διάφορα πανεπιστημιακά τμήματα. Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει διδάξει τα αντικείμενα του Περιφερειακού Προγραμματισμού και της Αξιολόγησης Προγραμμάτων. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης δίδαξε επί σειρά ετών το αντικείμενο των Μεθόδων και Τεχνικών του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, καθώς επίσης στο διατμηματικό ΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» των Τμημάτων Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, το αντικείμενο του Σχεδιασμού για την Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Τέλος, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο ΠΜΣ «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, έχει διδάξει το αντικείμενο «Διαχείριση Δημοσίων Επενδύσεων–Έργων».

Έχει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (όπως στα περιοδικά Transport Policy, Sustainable Development, Review of Urban and Regional Development Studies, Local Economy, Journal of Property Investment and Finance, European Transport Research Review κ.ά.), σε βιβλία, σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους και σε πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα σχετικά με την Περιφερειακή και Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη, τον Περιφερειακό Προγραμματισμό, την Πολιτική Μεταφορών, την Τουριστική Ανάπτυξη, τη Χωροθέτηση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, τις ΜΜΕ και την Τοπική Επιχειρηματικότητα, την Πολιτική για την Καινοτομία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Το έργο του έχει λάβει σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών από Έλληνες και ξένους επιστήμονες.

Έχει συνεργασθεί με το Economic and Social Cohesion (E.SO.C.) Laboratory του European Institute της London School of Economics (L.S.E.) και είναι επιστημονικός συνεργάτης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου, με πλούσιο ερευνητικό και μελετητικό έργο στα προαναφερθέντα αντικείμενα.