Ιωάννης Ρωσσίδης | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Ιωάννης Ρωσσίδης

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Δρ. Ρωσσίδης Γιάννης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.), Μεταπτυχιακό Τίτλο στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Διοικητική Επιστήμη από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου (το οποίο εκπονήθηκε με υποτροφία από το ΙΚΥ).

Ο κ. Ρωσσίδης εργάζεται ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), ενώ παράλληλα απασχολείται ως Διδάσκων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Διδάσκων του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ως Διδάσκων του ΤΕΙ Πελοποννήσου, ως Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και ως Διδάσκων του ΜΠΣ Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ. Στο παρελθόν εργάσθηκε επί σειρά ετών στο Υπουργείο Οικονομικών ως Προϊστάμενος Τμήματος της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ως Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Παρακολούθησης της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων, στην Τράπεζα Πειραιώς ως Officer της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων, στο ξενοδοχείο (4 αστέρων) Leivatho Hotel ως Επιτελικός Οικονομικός και Διοικητικός Διευθυντής και σε λοιπές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα απασχολήθηκε ως Διδάσκων του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, ως Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), ως Διδάσκων στο Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας, του ΤΕΙ Πελοποννήσου και ως επιστημονικός υπεύθυνος/συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Δρ. Ρωσσίδης έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πλήθος επιστημονικών συνεδρίων καθώς επίσης είναι συγγραφέας πολυάριθμων επιστημονικών άρθρων και μονογραφιών μεταξύ των οποίων και των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων με τίτλο: «Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Management στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» (Αθήνα: εκδ. Αθ. Σταμούλη, 2014) και «Διαχείριση Γνώσης» (Αθήνα: εκδ. Αθ. Σταμούλη, 2017 - σε συνεργασία με τον Αν. Καθηγητή Γ. Ασπρίδη).