Γεώργιος Δούνιας | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Γεώργιος Δούνιας

Ιδιότητα: 
Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (1989) και διδάκτορας του Τομέα Οργάνωσης και Διοίκησης του ίδιου τμήματος (1995) σε θεματολογία σχετική με τη Λήψη Αποφάσεων, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Πολύπλοκα Δυναμικά Συστήματα. Μεταξύ 1990-98 εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός, καθώς και ως συμβασιούχος διδάσκων τόσο με το Πολυτεχνείο Κρήτης όσο και κατά διαστήματα ως εξωτερικός ερευνητής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής (Ηράκλειο Κρήτης). Από το 1998-99 εντάχθηκε ως μέλος ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Επιστημών Διοίκησης (1998-2002: Λέκτορας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2003-2010: Αναπληρωτής Καθηγητής και 2010-σήμερα Καθηγητής, στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης). Κατά την τελευταία δωδεκαετία (2003-σήμερα) είναι Διευθυντής του θεσμοθετημένου (από τον Δεκέμβριο 2005) Εργαστηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων (ΔΕΛΑΠ) στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) της Χίου. Μεταξύ 2005-08, καθώς και το 2010-11 όπως και από το 2012 μέχρι σήμερα, έχει διατελέσει Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» (ΟΔΙΜ) του ΤΜΟΔ (συνολικά 8 από τα 11 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος). Κατά τη διετία 2006-2008 διετέλεσε επίσης Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος, καθώς και εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης για την αμέσως επόμενη διετία 2008-2010. Ο Γ. Δούνιας έχει συμμετοχή από διάφορες θέσεις σε περίσσότερα από 30 διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι συγγραφέας περισσοτέρων των 50 άρθρων σε διεθνή περιοδικά με κριτές (περιλαμβάνονται σε όλες τις γνωστές διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις) και περίπου 200 δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών συνολικά καθώς και 10 βιβλίων ή ειδικών εκδόσεων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Έχει διατελέσει μέχρι σήμερα επιστημονικός υπεύθυνος (επιβλέπων) σε περισσότερες από 150 διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί σε 8 διαφορετικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα μεταξύ 1995-2015, ενώ έχει επίσης διατελέσει επιβλέπων 3 διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί και 4 ακόμη που είναι σε εξέλιξη. Έχει επιμεληθεί τη διδασκαλία 22 διαφορετικών μαθημάτων σε 8 διαφορετικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα μεταξύ 1995-2015. Ο Γ. Δούνιας είναι τέλος αξιολογητής / κριτής επιστημονικών εργασιών για 38 διαφορετικά διεθνή περιοδικά με κριτές (σε 4 από αυτά είναι μόνιμο μέλος του συμβουλίου έκδοσης) και για περισσότερα από 80 διεθνή συνέδρια κατά την τελευταία δεκαπενταετία ενώ έχει υπάρξει μέλος επιτροπών προγράμματος και οργανωτικών επιτροπών για περισσότερα από 90 διεθνή συνέδρια στο διάστημα 1999-2015.