Βασίλειος Κούτρας

Ιδιότητα: 
Λέκτορας Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Δρ Βασίλης Κούτρας είναι Λέκτορας στο Τμήμα  Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Έχει πτυχίο Μαθηματικών με κατεύθυνση Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Επιχειρησιακής Έρευνας, από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2002), μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2004) και Διδακτορικό Δίπλωμα στη Στοχαστική Μοντελοποίησης και Αξιοπιστία Συστημάτων από το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2010). Είναι μέλος του Εργαστηρίου Μηχανικής της Αξιοπιστίας (ΜΑΞ), που λειτουργεί στο Τμήμα. Είναι επίσης Μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στη Θεματική Ενότητα ΔΙΠ 50: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διασφάλιση Ποιότητας (ΔΙΠ) της Σχολής Θετικών Επιστημών(Ακ. Έτος 2013-14, 2015-16). Στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης διδάσκει Επιχειρησιακή Έρευνα II, Μοντελοποίηση-Ανάλυση και Σχεδιασμό Στοχαστικών Συστημάτων, Στατιστική και Στοχαστικά Μοντέλα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μελέτη της επίδοσης, της διαθεσιμότητας, της αξιοπιστίας και του κόστους λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων, στη μελέτη δεικτών αποδοτικότητας υπολογιστικών συστημάτων, στην προληπτική συντήρηση, Μαρκοβιανές και ημι-Μαρκοβιανές διαδικασίες και την επιχειρησιακή έρευνα και έχει δημοσιεύσει πάνω από 40 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κρίση. Συμμετέχει επίσης σαν Ερευνητής στο Επιδοτούμενο Ερευνητικό Έργο: ΘΑΛΗΣ: “Ανάλυση Συστημάτων Εφοδιασμού και Παραγωγής (ΣΕΠ): Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση” (ASPASIA).