Κωνσταντίνος Μαμάσης | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Κωνσταντίνος Μαμάσης

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Κωνσταντίνος Μαμάσης είναι Διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία ανάπτυξης και παροχής λογισμικού ώς υπηρεσία. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ως Διδάσκων (βάση ΠΔ 407/80 και ωρομίσθιων συμβάσεων) και ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Υπήρξε ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού και ηλεκτρονικού εμπορίου και έχει εργαστεί ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία Siemens ICS. Κατέχει δίπλωμα Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Μηχανική Τηλεπικοινωνιών με έμφαση στις Ασύρματες Επικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Essex (Μ. Βρετανία). Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και δραστηριοποιείται ερευνητικά στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη αλγορίθμων και το προγραμματισμό τους σε περιβάλλον Matlab. Η Διδακτορική του Διατριβή εστιάζει στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και έχει τίτλο «Διαχείριση Στόλου Οχημάτων Διανομής σε Πραγματικό Χρόνο». Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία και διεθνή συνέδρια και έχει εισηγηθεί τεχνικό σεμινάριο κατάρτισης στελεχών της εταιρείας Vodafone SA.