Μιχαήλ Μιχαλόπουλος | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Μιχαήλ Μιχαλόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Μιχάλης Μιχαλόπουλος είναι ανώτατο στέλεχος της Τράπεζας Ελλάδος. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Grenoble Ι, απ’ όπου  έλαβε το διδακτορικό του και στο Ανώτατο Πολυτεχνείο Ορυχείων Γαλλίας (Grand Ecole de Mines), στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης (1987-2001) ενώ από το 2003 διδάσκει τόσο στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και ειδικότερα στο Μεταπτυχιακό του Πρόγραμμα "Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς¨ (2006-2014). Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων (όπως Κεντρικό Αποθετήριο Χρεογράφων, Ηλεκτρονική Δευτερογενής Αγορά Τίτλων/ΗΔΑΤ), στην ανάλυση διαδικασιών και λειτουργιών, στην ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, στη μελέτη βιωσιμότητας Ασφαλιστικών Ταμείων, στη διαχείριση χαρτοφυλακίου κυρίως κρατικών ομολόγων, στη μελέτη σε στρατηγικό επίπεδο του ρόλου διαφόρων μονάδων καθώς και στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Είναι μέλος της Ηellenic Finance and Accounting Association, της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, της Εταιρείας Ελλήνων Επιστημόνων Η/Υ και της Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής. Ενεργεί ως κριτής για επιστημονικά περιοδικά και βιβλία και είναι συγγραφέας σημαντικού αριθμού άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων στο χώρο των ποσοτικών μεθόδων του μάνατζμεντ, της διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων, της πολυκριτήριας ανάλυσης, των χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και των ομολόγων.