Γεώργιος Τσιναράκης | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Γεώργιος Τσιναράκης

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης υπηρετεί από το Δεκέμβριο 2009 ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) κλάδου II ΠΕ κατηγορίας κλάδου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2000 είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης, από το 2002 κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και από το 2007 διδάκτωρ Μηχανικός από το ίδιο τμήμα. Στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης από  το 2009 έως σήμερα έχει διδάξει τα εργαστήρια των μαθημάτων «Τεχνολογία Παραγωγής Ι», «Στοχαστικές Διαδικασίες», «Προσομοίωση» και «Δίκτυα Παραγωγής  - CAM», ενώ  έχει αναλάβει αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων Προσομοίωση, Οργάνωση Παραγωγής και Προγραμματισμός Έργων και Συστήματα Παραγωγής βάσει του ΠΔ 407/80. Έχει επιβλέψει και συνεπιβλέψει πλήθος διπλωματικών εργασιών στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κι έχει συμμετάσχει σε 6 Ερευνητικά Προγράμματα.

Τα χρονικά διαστήματα 2008-2009 και 2002–2007, έχει εργαστεί ως Συμβασιούχος Εργαστηριακός Συνεργάτης με Πλήρη Προσόντα και σαν Ωρομίσθιος Διδάσκων αντίστοιχα στα τμήματα Ηλεκτρονικής και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης – Παράρτημα Χανίων.

Από το 2009 έως σήμερα συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) ως Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ). Tου έχει ανατεθεί η διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» (3 ακαδημαϊκά έτη), της Θεματικής Ενότητας «Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών» στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών»ενώ κατά το τρέχων ακαδημαϊκό έτος διδάσκει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση» τη Θεματική Ενότητα «Βασικές Αρχές Διοίκησης». Επιπλέον, έχει επιβλέψει την εκπόνηση περίπου 20 Μεταπτυχιακών Εργασιών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Τεχνικών Έργων». Από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 (4 ακαδημαϊκά έτη) διδάσκει το θεματικό αντικείμενο «Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς - ΟΔΙΜ» του Τμήματος «Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές με βασικό ερευνητικό αντικείμενο τη μελέτη και βελτιστοποίηση Συστημάτων Παραγωγής και Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ενώ έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και ανεξάρτητος αξιολογητής – εμπειρογνώμονας σε δράσεις της Ε.Υ.Δ.Ε. – Ε.Τ.Α.Κ. του Υπουργείου Παιδείας. Είναι μέλος του Editorial Board του International Journal of Applied Management Science (IJAMS) και έχει ενταχθεί στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Συστήματα Παραγωγής, Δίκτυα Petri κι Επεκτάσεις τους, Υβριδικά Συστήματα, Εποπτικός Έλεγχος, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Ψηφιακά Δίδυμα, Συστήματα Διακριτών Γεγονότων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Οργάνωση και χρονικός Προγραμματισμός Έργων

 

Κύριες Δημοσιεύσεις:

1. Tsinarakis G. J., Tsourveloudis N. C. and Valavanis K. P., “Modular Petri Net Based Modeling, Analysis, Synthesis and Performance Evaluation of Random Topology Dedicated Production Systems”, Journal of Intelligent Manufacturing, vol. 16, pp. 67–92, 2005.

2. Tsinarakis G. J., Tsourveloudis N. C. and Valavanis K. P., “Modeling, Analysis, Synthesis and Performance Evaluation of Multi-Operational Production Systems with Hybrid Timed Petri Nets”, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 3,  Issue 1,  pp. 29 – 46, Jan. 2006

3. Katsigiannis J., Georgilakis P. and Tsinarakis G., “Introducing a coloured fluid stochastic Petri net based methodology for reliability and performance evaluation of small isolated power systems including wind turbines”, IET Renewable Power Generation, vol. 2, Issue 2, pp. 75 – 88, June 2008.

4. Katsigiannis J., Georgilakis P. and Tsinarakis G., “A Novel Colored Fluid Stochastic Petri Net Simulation Model for Reliability Evaluation of Wind /PV / Diesel Small Isolated Power Systems”, IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, Part A, vol. 6, issue 6, pp. 1296 – 1309, November 2010.

Πιο Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

1. Vrontakis Κ. E., Kampianakis Α. Ν., and Tsinarakis G. J., “PN modelling, simulation, performance evaluation and production forecast of a tanning industry”, in Proceedings of 24th Mediterranean Conference on Control and Automation –MED 2016, Athens, Greece, pp. 1284 – 1289,  June 2016.

2. Vrontakis Κ. E., Kampianakis Α. Ν., and Tsinarakis G. J., “A Petri Net Based Methodology for Modelling, Analysis, Demand Forecast and Optimal Planning of Batch Production Systems”, in Proceedings of IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics - SMC 2016, Budapest, Hungary, pp. 1136 – 1141, October 2016.

3. Tsinarakis G. J. and Vrontakis Κ. E., “Modelling, Supervisory Control and Simulation of a Tanning Industry: A resource-oriented modular Timed Petri Net Approach”, in Proceedings of 25th Mediterranean Conference on Control and Automation – MED 2017, Valletta, Malta, pp. 297 – 302, June 2017.

4. Tsinarakis G. J., “Modeling Task Dependencies in Project Management using Petri nets with arc extensions”, accepted to the 26th Mediterranean Conference on Control and Automation – MED 2018, Zadar, Croatia, pp. 84 – 89, June 2018.

Επικοινωνία

  • τηλέφωνο2821037306
  • κινητό+306946298642
  • αριθμός τηλεομοιοτυπίας2821037551
  • ηλεκτρονική διεύθυνσηtsinar@dpem.tuc.gr     gtsinarakis@fme.aegean.gr

ταχυδρομική διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά