Γεώργιος Τσιναράκης

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης το 2000 απέκτησε το Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το 2002 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και το 2007 Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο τμήμα. Από το Δεκέμβριο 2009 είναι ΕΕΔΙΠ κλάδου II ΠΕ κατηγορίας κλάδου Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ιδίου τμήματος. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αναλάβει αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων βάσει του ΠΔ 407/80, τη διεξαγωγή των εργαστηρίων μαθημάτων και τη συνεπίβλεψη Διπλωματικών εργασιών, ενώ έχει εργαστεί ως ερευνητής σε ερευνητικά έργα. Το χρονικό διάστημα 2002 – 2009, έχει εργαστεί ως Συμβασιούχος Εργαστηριακός Συνεργάτης με Πλήρη Προσόντα και σαν Ωρομίσθιος Διδάσκων στο ΤΕΙ Κρήτης – Παράρτημα Χανίων. Από το 2009 έως σήμερα έχει εργαστεί ως Μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και του έχει ανατεθεί η επίβλεψη της εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «[ΔΧΤ] Διαχείριση Τεχνικών Έργων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές ενώ έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά και ανεξάρτητος αξιολογητής – εμπειρογνώμονας σε δράσεις της Ε.Υ.Δ.Ε. – Ε.Τ.Α.Κ. του Υπουργείου Παιδείας.

Εκπαίδευση: Δίπλωμα, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και Διδακτορικό του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης (2000, 2002 και 2007 αντίστοιχα).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Συστήματα Παραγωγής, Δίκτυα Petri κι Επεκτάσεις τους, Υβριδικά Συστήματα, Εποπτικός Έλεγχος, Μαθηματική Μοντελοποίηση, Συστήματα Διακριτών Γεγονότων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Οργάνωση και χρονικός Προγραμματισμός Έργων

Κύριες Δημοσιεύσεις:

  1. Tsinarakis G. J., Tsourveloudis N. C. and Valavanis K. P., “Modular Petri Net Based Modeling, Analysis, Synthesis and Performance Evaluation of Random Topology Dedicated Production Systems”, Journal of Intelligent Manufacturing, vol. 16, pp. 67–92, 2005.

  2. Tsinarakis G. J., Tsourveloudis N. C. and Valavanis K. P., “Modeling, Analysis, Synthesis and Performance Evaluation of Multi-Operational Production Systems with Hybrid Timed Petri Nets”, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 3, Issue 1, pp. 29 – 46, Jan. 2006

  3. Katsigiannis J., Georgilakis P. and Tsinarakis G., “Introducing a coloured fluid stochastic Petri net based methodology for reliability and performance evaluation of small isolated power systems including wind turbines”, IET Renewable Power Generation, vol. 2, Issue 2, pp. 75 – 88, June 2008.

  4. Katsigiannis J., Georgilakis P. and Tsinarakis G., “A Novel Colored Fluid Stochastic Petri Net Simulation Model for Reliability Evaluation of Wind /PV / Diesel Small Isolated Power Systems”, IEEE Transactions on Systems Man and Cybernetics, Part A, vol. 6, issue 6, pp. 1296 – 1309, November 2010.

Επικοινωνία

  • τηλέφωνο2821037306

  • αριθμός τηλεομοιοτυπίας2821037551

  • ηλεκτρονική διεύθυνσηtsinardpem.tuc.gr

  • ταχυδρομική διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Χανιά