Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Λεοντή με θέμα "Η Διοίκηση Αλλαγών στον Δημόσιο Τομέα. Πρωτογενής έρευνα αναφορικά με τα εμπόδια και τις προοπτικές ενσωμάτωσης αλλαγών στην Δημόσια Διοίκηση." | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Λεοντή με θέμα "Η Διοίκηση Αλλαγών στον Δημόσιο Τομέα. Πρωτογενής έρευνα αναφορικά με τα εμπόδια και τις προοπτικές ενσωμάτωσης αλλαγών στην Δημόσια Διοίκηση."