Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Γιαννούλου με θέμα "Πολυκριτήρια Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στη Μυτιλήνη." | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Γιαννούλου με θέμα "Πολυκριτήρια Αξιολόγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων στη Μυτιλήνη."