Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Κυριακάκη με θέμα "Η υποκίνηση ως παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας/αποδοτικότητας των εργαζομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Μελέτη περίπτωσης: Υποκαταστήματα ΕΦΚΑ Περιφερειακής Ενότητας Ηρα... | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Κυριακάκη με θέμα "Η υποκίνηση ως παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας/αποδοτικότητας των εργαζομένων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Μελέτη περίπτωσης: Υποκαταστήματα ΕΦΚΑ Περιφερειακής Ενότητας Ηρα...