Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Βάκρου με θέμα "Ανάλυση Βιωσιμότητας Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη βιο-ρευστά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος." | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Βάκρου με θέμα "Ανάλυση Βιωσιμότητας Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας που χρησιμοποιούν ως καύσιμη ύλη βιο-ρευστά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος."