Κατεύθυνση III: Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Κατεύθυνση III: Διοίκηση και Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων

Στόχος της συγκεκριμένης κατεύθυνσης είναι αρχικά η παροχή βασικών διοικητικών και οικονομικών γνώσεων στους αποφοίτους, σχετιζόμενων με το περιβάλλον των επιχειρήσεων, τον ανταγωνισμό, την επιχειρησιακή στρατηγική, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, την καινοτομία, και τα πληροφοριακά συστήματα και στη συνέχεια η ειδίκευση σε θέματα σχετικά με τη δημόσια διοίκηση και τα δημόσια οικονομικά, τη διαχείριση δημοσίων επενδύσεων και την εισαγωγή μεταρρυθμίσεων και αλλαγών στο δημόσιο τομέα. 

Η κατεύθυνση αυτή προδίδει στους αποφοίτους δεξιότητες σχετικές με τη λειτουργία του κράτους και των θεσμών, τη δημόσια οικονομική και φορολογική πολιτική, τη βελτίωση των επιδόσεων των δημοσίων φορέων και την δυνατότητα αναδιοργάνωσης τομέων της δημόσιας διοίκησης.

Μαθήματα Κατεύθυνσης  
Χειμερινό Εξάμηνο ECTS

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

6

Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Διεθνής Μακροοικονομική

6

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

6

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

6

Μερικό άθροισμα ECTS

30
Εαρινό Εξάμηνο ECTS

Δημόσια Διοίκηση (Κράτος-Θεσμοί-Διακυβέρνηση)

6

Δημόσια Οικονομικά / Οικονομική και Φορολογική Πολιτική

8

Διαχείριση Δημοσίων Επενδύσεων - Έργων

8

Διοίκηση Αλλαγών – Αναδιοργάνωση – Μεταρρυθμίσεις

8

Μερικό άθροισμα ECTS

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

15

Ολικό άθροισμα ECTS

75