Ανακοινώσεις | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αθανασιάδη με θέμα: «Εφαρμόζοντας το Ψηφιακό Δίδυμο (digital twin) σε διαδικασίες εφοδιαστικής διοίκησης»

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γικάλη με θέμα: «Συλλογή και Ανάλυση των Χαρακτηριστικών του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (1984-2020)»

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ζωσιμά με θέμα: «Κίνητρα και Παραγωγικότητα»

Ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για το Δρ. Ζεϊμπέκη

Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε πως ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Βασίλειος Ζεϊμπέκης επιλέχθηκε ως μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον κόσμο που διαμορφώνουν το μέλλον των οδικών μεταφορών. Η εν λόγω κατηγοριοποίηση έγινε από τον Διεθνή Οργανισμό για τις Οδικές μεταφορές (IRU) με έδρα τις Βρυξέλλες. Σε μία λίστα 70 ατόμων από τον όλο τον κόσμο ο μοναδικός Έλληνας ερευνητής - Μέλος ΔΕΠ, είναι ο Δρ. Ζεϊμπέκης.

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Τασιούλη με θέμα:«Στρατηγικές ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων: η περίπτωση των επιχειρήσεων εστίαση.»

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Λάου με θέμα:«Πράσινη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού (Green HRM): Μελέτη περίπτωσης σε ατμοηλεκτρικό σταθμό.»

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παπαγεώργου με θέμα:«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρησιακών επικοινωνιών και η διασύνδεση με τις λειτουργίες του οργανισμού.»

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Φράγγου με θέμα:«Ανάλυση της συμβολής και της διοικητικής και της κοινωνικο- οικονομικής επίδρασης των Ανεξάρτητων Αρχών. Μελέτη περίπτωσης.»

Σελίδες