Χρίστος Λαδιάς

Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Χρίστος Απ. Λαδιάς είναι Οικονομολόγος-Περιφερειολόγος, πτυχιούχος των Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχιούχος του Τμήματος μεταπτυχιακών σπουδών (MASTER) του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διδάκτωρ (αριστούχος) του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.Σήμερα είναι, Επίκουρος Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου του γνωστικού αντικειμένου της Περιφερειακής Οικονομικής-Θεωρίας και Πολιτικής, Εκδότης-Διευθυντής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Regional Science Inquiry (EconLit και Scopus) και συγγραφέας βιβλίων του χώρου της Περιφερειακής Επιστήμης.Επίσης, είναι Εμπειρογνώμων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας (Ο.Κ.Ε.) και Αξιολογητής μελετών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας.Διετέλεσε, Νομάρχης του Κράτους στους Νομούς Φθιώτιδας και Κορινθίας, Καθηγητής της Οικονομικής Θεωρίας του Τμήματος Μηχανικών της Σχολής Ικάρων (H.A.F.A.), Τακτικό Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Χ.Σ.Α.Α.). Υπήρξε, Μέλος της Επιτροπής κατάρτισης του Εσωτερικού Κανονισμού των Ελληνικών Περιφερειών του Υπουργείου Εσωτερικών, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου και διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (Σ.Ε.Π.). Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών άρθρων ελληνικών και ξένων περιοδικών και οργανωτής πολλών επιστημονικών συνεδρίων. Τα γνωστικά πεδία ενδιαφέροντος του είναι: Περιφερειακή Οικονομική, η Θεωρία και η Πολιτική, η Οικονομική Γεωγραφία, και το Θεσμικό Πλαίσιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης.