Θωμάς Σύρμος | ΠΜΣ Ο.ΔΙ.Μ.

Θωμάς Σύρμος

Διδάσκει τα Μαθήματα: 
Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα: 

Ο Δρ Θωμάς Σύρμος είναι πανεπιστημιακός υπότροφος στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κατέχει πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (2005), μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Warwick (2006) και διδακτορικό δίπλωμα στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική από το Πανεπιστήμιο Πειραιά (2015). Έχει εργαστεί ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής του Πανεπιστημίου Πειραιά και στις Διευθύνσεις Οικονομικών και Μακροπροληπτικής Πολιτικής & Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Διεθνής Μακροοικονομική και Χρηματοοικονομική, Χρήμα-Πίστη-Τράπεζες και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Τραπεζική, την Εμπειρική Χρηματοοικονομική και την Αειφορία των Επιχειρήσεων. Είναι μέλος της  Αμερικανικής Ένωσης Οικονομολόγων (ΑΕΑ), της Αμερικανικής Ένωσης Χρηματοοικονομικών (AFA) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χρηματοοικονομικών (EFA). Οι διδακτορικές του σπουδές χρηματοδοτήθηκαν από το ερευνητικό πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ.